CNGG 1204V5-FJ

Пластина токарная CNGG 1204V5-FJ

Пластина CNGG 1204V5-FJ Mitsubishi